مقدمه

از آنجایی که بسیاری از آبزیان به تغییرات دمای آب، pH محیط و همچنین میزان اکسیژن و نیتروژن مازاد محیط آکواریوم حساس هستند، باید محیط شیمیایی و بیولوژیکی آکواریوم ها از نزدیک کنترل و مورد بررسی قرار گیرد.

نقش زئولیت در آکواریوم

خاصیت و ویژگی جذب/واجذب زئولیت، باعث می شود تا به عنوان یک ماده موثر در سیستم مداوم و پایدار کردن اکوسیستم محیط آکواریوم مورد استفاده قرار گیرد. در یک آکواریوم، زئولیت به سه صورت عمل کرده و مفید واقع می شود:

الف- حذف مقادیر مازاد ترکیبات نیتروژن دار و آمونیاک از محیط آکواریوم

ب- تصفیه و حذف سختی آب آکواریوم

ج- غنی سازی محیط آکواریوم با اکسیژن

حذف آمونیوم از محیط آکواریوم

aquvarium1

عموما ترکیبات نیتروژن دار از تجزیه فضولات آبزیان و باقیمانده غذای آبزیان به وجود می آیند. زمانی که آمونیاک و ترکیبات نیتروژن دار محیط آکواریوم افزایش پیدا می کند، به آبشش های ماهیان آسیب وارد می کند و باعث افزایش مرگ و میر آبزیان می گردد.

مطالعات نشان داده است که زئولیت ها با خاصیت تبادل یونی که دارند، می توانند نیتروژن و ترکیبات نیتروژن دار محیط را کنترل کنند و محیط موثری را برای رشد آبزیان فراهم سازند.

بر اساس تحقیقات انجام شده، مشاهده شده است که حدود 97 درصد نیتروژن مازاد محیط به وسیله زئولیت قابل حذف شدن است و از آنجایی که زئولیت ها ترکیبات ارزان قیمت و مقرون به صرفه ای هستند، می توانند به راحتی بعد از مدتی جایگزین شوند.

در سال های اخیر استفاده از غذاهای فراوری شده و فرموله شده مخصوص ماهیان، به میزان زیادی مقدار ترکیبات نیتروژن دار و آمونیاک محیط آکواریوم را افزایش داده است. زمانی که میزان نیتروژن در محیط آبی از مقدار استاندارد آن بیشتر شود، کیفیت آب به شدت افت می کند. در نتیجه استفاده از ترکیباتی مانند زئولیت می تواند با جذب آمونیاک این افت کیفیت را تا میزان قابل ملاحظه ای جبران کند.

افزایش میزان اکسیژن محلول در آب با استفاده از زئولیت آکواریوم

تحقیقات نشان داده است که زمانی که نیتروژن اضافی از محیط آبی حذف شود، میزان اکسیژن محلول در آب که بر اثر هوادهی ایجاد می شود، به مقدار قابل توجهی افزایش می یابد. افزایش اکسیژن باعث سرزندگی و اشتهای بیشتر آبزیان می شود.

تصفیه و حذف سختی آب با استفاده از زئولیت

همانطور که قبلا اشاره شد، زئولیت ها ساختار متخلخلی دارند که درون کانال ها از کاتیون هایی مانند سدیم اشباع است. زمانی که زئولیت در مجاورت با سختی بالا قرار می گیرد، سدیم موجود در حفرات زئولیت با کلسیم محلول در آب جایگزین شده، در نتیجه از سختی آب کاسته می شود و شفافیت آب را در پی دارد.

همچنین زئولیت ها به خاطر خاصیت ضد میکروبی و باکتری که دارند، می توانند به راحتی میکروارگانیسم های موجود در آب را از بین ببرند و جذب کنند. در نتیجه با تصفیه آب، محیط سالم تری برای آبزیان فراهم می آید.

aquvarium2

 

مزایای استفاده از زئولیت در آکواریوم

1-   افزایش تصفیه آب

2-   جذب آمونیاک

3-   افزایش عملکرد دارویی در محیط آکواریوم

4-   افزایش شفافیت آب

5-   کاهش سختی آب

6-   برطرف کردن بوی نامطبوع آب

نحوه استفاده از زئولیت ها در آکواریوم آب شیرین

زئولیت هایی که در آکواریوم مورد استفاده قرار می گیرند، فرم کلوخه ای دارند که به دو صورت مورد استفاده قرار می گیرند.

در حالت اول، در کف آکواریوم ریخته می شوند که این روش برای آکواریوم های کوچک مناسب است. در این روش زئولیت بیشترین تماس با آب را دارد و بیشترین مقدار جذب صورت می گیرد. البته در این روش، تعویض زئولیت و جایگزین کردن آن به راحتی امکان پذیر نیست و ایجاد تنش در محیط آکواریوم می کند.

در روش دوم، زئولیت را داخل یک کیسه توری مانند ریخته و در گوشه و یا کف آکواریوم قرار می دهند. در این روش با اینکه زئولیت ها تماس کمتری با جریان آب دارند، اما تعویض و جایگزین کردن زئولیت ها به سادگی صورت می پذیرد.

aquvarium3

 

هشدار

هیچ گاه از زئولیت مخصوص آکواریوم آب شیرین در آکواریوم های آب شور استفاده نشود و همچنین برعکس.

همچنین زمانی که قصد راه اندازی آکواریوم را دارید، تا مدتی از زئولیت ها در آکواریوم ها استفاده نکنید تا میکرواورگانیسم ها و باکتری های محیط آکواریوم به تعادل برسند.

دوستان عزیزی که قصد خرید زئولیت مخصوص آکواریوم آب شیرین را دارند، بر روی عکس زیر کلیک کنند تا به مشاوران ما متصل شوند.

 

call