click 

تاثیر زئولیت در میزان رشد و پرورش آبزیان

همانطور که می دانید کیفیت آب، یکی از عوامل اصلی در میزان تولید مطلوب پرورش ماهیان آب شیرین است. میزان نیتروژن کل حاصل از آمونیاکعامل اصلی محدود کننده کیفیت آب در پرورش آبزیان است. در سیستم ‏های بسته یا گردش مجدد برای پرورش آبزیان مانند مخازن و آکواریوم، علت بیماری ها و تلفات ماهی، ناشی از وجود آمونیاک بوده که از تجزیه مواد دفع شده و خوراک غیرقابل استفاده ماهی ها ایجاد می‏شود. نیتروژن آمونیاک مهمترین آلاینده در سیستم پرورش آبزیان است که برای ماهی ها سمی است و می تواند اثرات مخربی بر روی رشد و سلامت ماهی بگذارد. بنابراین، حذف آمونیاک در آب و در عین حال بهبود کیفیت آب در سیستم های پرورش ماهی مهم است.

 

روش های حذف نیتروژن

واکنش نیتروژن زدایی و تبادل یونی دو روش اصلی در حذف آمونیاک است.

- از موادی مانند پوسته صدف، سنگ، شن و ماسه، کربن فعال و غیره برای تهیه به عنوان بستر جهت ایجاد باکتری‏هایی که درگیر در فرآیند نیتروژن ‏زدایی ( نیتریفیکاسیون ) هستند، استفاده می شود.

- در همین حال، تبادل یونی فرآیندی است که طی آن یون‏های حاصل از یک رزین مصنوعی یا طبیعی با یون‏های خاص در فاضلاب جایگزین می‏شوند. در بعضی موارد از رزین ‏های طبیعی مانند زئولیت در حذف آمونیاک موجود در فاضلاب استفاده می‏شود که با توجه به بررسی ‏های اخیر مشخص شده است که کلینوپتیلولیت یکی از بهترین زئولیت ‏ها در فرآیند تبادل یونی حذف آمونیاک است. زئولیت‏ ها آلومینوسیلیکات ‏های هیدراته متبلور ریز متخلخل هستند که به دلیل خصوصیات فیزیکی - شیمیایی منحصر به فرد از جمله تبادل یونی و خصوصیات جذب - واجذب در کاربردهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته اند.

بر اساس تحقیقات مشخص شده است که سه عملکرد اصلی زئولیت طبیعی برای پرورش آبزیان مفید واقع می‏شود.

الف- این ماده به عنوان جاذب برای حذف آمونیاک از آب حوضچه عمل می ‏کند که می‏ تواند کیفیت آب را بهبود بخشد.
ب- سیستم تهویه را با اکسیژن موجود در آکواریوم غنی سازی می‏ کند.
ج- با استفاده از زئولیت در آکواریوم می‏توان از افزودنی خوراکی متنوع در جیره ‏های غذایی آبزیان استفاده کرد که باعث رشد و سلامت ماهی می ‏شود.

مطالعات قبلی نشان داده است که افزودن 12 گرم در لیتر زئولیت می‏تواند از مرگ و میر ماهی Acipenserpersicus جلوگیری کند. میزان بقای ماهی نیز با افزایش غلظت زئولیت افزایش یافته است. علاوه بر این، از کلینوپتیلولیت به دلیل اثر بخشی در حذف آمونیاک، در حمل و نقل ماهیان زینتی استفاده شده است.

با وجود تحقیقات زیادی که در مورد کاربرد زئولیت در کشت ماهی انجام شده است، اما دوز خاصی برای کشت ماهی خاص وجود ندارد. علاوه بر این، به عنوان یک مانع در استفاده از زئولیت برای پرورش آبزیان در مقیاس بزرگ در نظر گرفته می شود. دوز خاص زئولیت خصوصاً در سیستم پرورش ماهی غیرممکن است. دوز زئولیت به عواملی از جمله تراکم ذخیره ماهی، محتوای پروتئین در خوراک، پایداری خوراک و قطعاً کیفیت آب بستگی دارد.

zeo effective

زئولیت کلینوپتلیت می تواند به عنوان یک جاذب موثر در جذب آمونیاک و بوی نامطبوع آکواریوم عمل کند.

 

تاثیر کیفیت آب در میزان زئولیت مصرفی

اطمینان از پارامترهای کیفیت آب یکی از مهمترین عملکردها در تنظیم شرایط مناسب آب برای موجودات آکواریوم است.

برای کنترل شرایط آب آکواریوم، باید از روش‏ها و مواد صافی مناسب استفاده شود. در این بین مواد داخل فیلترها، کلینوپتیلولیت که یک زئولیت طبیعی است و به دلیل این که یک ماده طبیعی، مقرون به صرفه و مهمتر از همه یک ماده جذب کننده آمونیاک است، مورد توجه خاصی قرار گرفته است. تاکنون مطالعات زیادی در مورد استفاده از کلینوپتیلولیت در تصفیه آب انجام شده است.

استفاده از کلینوپتیلولیت‏ها در پرورش آبزیان بر حذف آمونیاک در صنعت پرورش ماهی، به ویژه در سیستم آکواریوم و سیستم‏های پرورش ماهی در آکواریوم آب شیرین متمرکز شده است و تحقیقات نشان داده که بسیار موثر بوده است. در تحقیقات اخیر مشاهده شده است که می‏توان از کلینوپتلیت ‏هایی که در پیشتر در حوضچه‏ های پرورش ماهی و آکواریوم استفاده شده و از آمونیاک اشباع شده‏‏ اند، در مزارع، به عنوان کودهای نیتروژن ‏دار مورد استفاده قرار گیرند.

البته ایجاد یک سیستم پایدار و متعادل بین مزرعه و محل پرورش ماهی نیاز به تحقیقات وسیع و جامعی دارد.