click

زئولیت پتاسیمی (پتاسیک) و تاثیر آن بر باغات پسته

یکی از مهم ترین و باارزش ترین محصول باغات ایران، پسته می باشد که علاوه بر خواص ویژه و مصارف بالا در کشور، ارزش صادرات بالایی نیز دارد.

مشکلات باغ پسته و کاشت و تولید

متاسفانه اکثر مناطق زراعی کشور عزیزمان که زیر کشت پسته قرار دارد، با مشکل شوری آب یا خاک رو به رو هستند. در اکثر مناطق یا میزان نمک خاک بالاست و یا بر اثر آبیاری با آب شور و سختی بالا، زمین کشاورزی از کیفیت خوبی برخوردار نیستند و در نتیجه اثر خود در طولانی مدت بر روی محصولات و کیفیت آن گذاشته است. شوری خاک که باعث کاهش عملکرد خاک در تولید محصول می شود ، بر سرعت و فرآیند رشد گیاه نیز اثر مخربی دارد.

در سال های اخیر بررسی های گسترده ای در زمینه استفاده از زئولیت های کلسیتی و پتاسیک در کنترل شوری خاک و اثر آن در افزایش باروری و میزان محصول باغات پسته انجام شده است. تحقیقات ویژه نشان داده است که استفاده از زئولیت های طبیعی می تواند از تنش شوری در باغات پسته جلوگیری کند.

Pistachio1

تاثیر زئولیت های طبیعی بر میزان بازدهی باغات پسته

 استفاده از زئولیت های طبیعی و اثر آن بر محصول درخت پسته

1-    زئولیت های طبیعی، به ویژه زئولیت پتاسیک ضریب جذب درخت و گیاهان درختی را افزایش می دهد. این امر باعث افزایش مقدار مواد معدنی مغذی گیاه شده که بر کیفیت محصول و افزایش مقاومت گیاه تاثیر بسزایی دارد.

2-    استفاده از زئولیت های طبیعی مقاومت گیاه را برای ابتلا به بیماری و انواع قارچ ها و آفت ها افزایش می دهد.

3-    زئولیت های طبیعی به راحتی شوری خاک را جذب می کنند و از اثرات حاصل از تنش شوری را کاهش می دهد.

4-    پتاسیم یکی از مهم ترین عنصر در رشد گیاه به ویژه درخت پسته می باشد. استفاده از زئولیت های پتاسیک تاثیر بسزایی در مرغوبیت نوع پسته، اندازه و مزه آن دارد.

5-    وجود زئولیت طبیعی در خاک باعث سبکی و پوکی خاک می شود. در نتیجه مانع از سوختگی ریشه گیاه می شود و رشد درخت افزایش می یابد.

6-    زئولیت های طبیعی بر میزان شکوفه و گل دهی درختان پسته را در فصل بهار اثر مثبت دارد و تعداد شکوفه نارس را به حداقل می رساند.

7-    درختان پسته مانند سلیر درختان به رطوبت و شوک حاصل از خشکی زمین و کم آبی بسیار حساس است. استفاده از زئولیت رطوبت خاک را حفظ می کند و مانع ایجاد شوک خشکسالی بر درخت می شود.

8-    یکی از پارامترهای کیفیت پسته، پوسته آن می باشد که توان انبارداری آن را افزایش داده و در برابر آفت ها آن را مقاوم می سازد. با استفاده از زئولیت ها و افزایش مواد مغذی خاک، استحکام پوسته پسته افزایش قابل توجهی می یابد.

9-    بر اساس مطالعات مشخص شده است که بیشترین مقدار پتاسیم در زمان پر شدن مغز پسته مصرف می شود. در نتیجه در زمان تشکیل مغز پسته غنی کردن خاک با یک منبع پتاسیمی که به راحتی با آب آبیاری نیز از بین نرود، ضروری به نظر می رسد.

10-تحقیقات جدید نشان داده که استفاده از زئولیت ها از ایجاد سم آفلاتوکسین در پسته جلوگیری می کند و مقدار ان را به حداقل می رساند.

Pistachio2

تاثیر استفاده از زئولیت های طبیعی بر میزان شکوفه دهی و گل دهی درخت پسته در فصل بهار
نحوه استفاده از زئولیت های طبیعی در باغات پسته

        به طور متوسط هر درخت پسته به میزان 20 الی 25 کیلو زئولیت طبیعی نیاز دارد که این مقدار به روش چالکود در فاصله مناسبی از درخت ( معمولا فاصله 1 الی 5/1 متر از تنه درخت و در ناحیه سایه) مورد استفاده قرار می گیرد.

از دیگر روش های معمول در مصرف زئولیت، روش کانال کشی در زمین های پرتراکم باغ پسته می باشد. در این روش در فاصله مشابه با چالکود، کانال سراسری حفر شده و زئولیت در خاک دفن می شود.

همزمان با آبیاری و یا بارش باران در فصل های بهار، پتاسیم و مواد معدنی موجود در حفرات زئولیت به مرور زمان آزاد شده و به مصرف ریشه درخت می رسد. همچنین زئولیت با جذب رطوبت خاک و حفظ آن، از خشک شدن زمین نیز جلوگیری می کند و از هدر رفتن آب آبیاری جلوگیری می کند.

استفاده از زئولیت و اثرات زیست محیطی

        این روزها دغدغه محیط زیست و حفظ منابع خاک و آب ، یکی از مهم ترین فاکتورهایی است که باید مورد توجه تولیدکنندگان انبوه و باغداران گرامی قرار گیرد.

علاوه بر تاثیر طولانی مدتی که حفاظت از آب و خاک برای ماندگاری زمین و حفظ آن برای نسل های آینده دارد، در گرفتن گواهینامه ها و ایزوهای استاندرد محیط زیست که مورد توجه کشورهای اروپایی است و برای اکثر محصولات در نظر گرفته می شود، نقش کلیدی دارد.

        استفاده از زئولیت ها مصرف کودهای شیمیایی و مصنوعی را به حداقل می رساند. این امر نه تنها بر کیفیت محصولات، به ویژه محصولات صادراتی اثر مثبت دارد، بلکه باعث افزایش کیفیت محصول می شود.